sábado, 27 de julio de 2019

-STYLE940-

Outfit*::GB::NATSU NIHON GACHA @Epiphany@Mainstore
-Natsu happi-RARE
-Natsu Tank White
-Juzu bracelets Kokutan
-Natsu salel Kuro
-Juzu necklace Kokutan
-Natsu sandals Black
-Foot bandage
(Show On Belleza Jake)
Hair*Dura-B87-@Mainstore
Tattoo*DAPPA - Akina Tattoo@Mainstore

No hay comentarios:

Publicar un comentario